Присаждане на дръвче


Направи си сам

Зимните месеци са най-подходящият срок за събиране на калеми за зимно и пролетно присаждане. Качеството на присадника (калема) е от изключителна важност за получаване на дръвчета с добри стопански качества от желани сортове.

Избор на подходящи калеми

За калеми се вземат резници само от едногодишни клончета (леторасти) от здрави и високопродуктивни плододаващи дървета. Леторастите за калеми трябва да са добре узрели, с умерена растежна сила и с добре развити растежни пъпки. Такива се получават в резултат на силна резитба на дръвчетата през предходната година.

Подходящите за вземане на калеми клончета трябва да с по-къси междувъзлия и да имат дължина 60-90 см. Диаметърът в основата им трябва да е от 6 до 12 мм. Калемът за присаждане се взема от средната или долната третина на тези клончета, тъй като горните им части (върховете) са по-слабо развити и пъпките там са с по-малко хранителни вещества.

Калемите се вземат само от здрави, силни и продуктивни дървета от желаните сортове. За тази цел в любителската практика трябва да се вземат леторасти за калеми само от плододаващи дървета, които дават гаранция, че сорта е автентичен и е този който желаем. За препоръчване е те да се вземат предимно от южната страна - от връхните и периферни части на короната.

Не трябва да се вземат за калеми клончета с цветни пъпки по тях. Разпознаването не е трудно - растежните (листни) пъпки са тесни и заострени, а цветните са закръглени и по-дебели. Не се вземат калеми и от силни лакомци, израстнали в основата на скелетните клони. Недопустимо е вземането на калеми от дървета с признаци на вирусни заболявания. Такива признаци могат да бъдат прекалено къси междувъзлия, спираловидно усукана дървесина на клонките и др.

Дървото-майка, от което се събират леторасти за калеми трябва също да се щади. Клонките никога не се режат от основа – оставя се клонче с поне 2-3 пъпки, които да продължат растежа.